Laribon 70 mg

Naziv lijeka

Laribon 70 mikrograma/h transdermalni naljepak


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

buprenorfin

Oblik

70 mikrograma/h transdermalni naljepak

Pakiranje

4 transdermalna naljepka pojedinačno pakirana u zaštitnoj vrećici

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept